Specjalizujemy się w badaniach pojazdów samochodowych:

diagnostyka pomiarowa karoserii
Usługa polega na pomiarze punktów bazowych karoserii, celem sprawdzenia czy mieszczą się one w tolerancji przewidzianej przez producenta danego pojazdu. Wyniki takich pomiarów zestawione są na karcie pomiarowej w czytelnej formie.
analiza techniczna szkód
Wiele osób miało kolizję drogową, parkingową lub inne zdarzenie związane z przemieszczaniem się pojazdów. Po szkodzie w znacznej części przypadków powstaje protokół z oględzin bądź inny dokument określający jej zakres. Na tej podstawie oferujemy Państwu usługę analizy technicznej szkody - zakresu, technologii napraw, itp., co ułatwi Państwu podjęcie świadomych decyzji.
diagnostyka układów elektronicznych
Każdy współczesny pojazd samochodowy posiada wiele układów elektronicznych. Przy obecnym stanie ich skomplikowania, wystarczy spadek napięcia zasilania, czy demontaż elementów pojazdu z rozłączeniem złączy w miejscach do tego przeznaczonych, by zostały zapisane informacje w systemie pokładowym pojazdu o takich sytuacjach. Sam fakt wyświetlenia się kontrolek na desce rozdzielczej może sugerować iż dany układ nie działa poprawnie, albo już nie działa. Stan ten wynikać może z wielu czynników, warto sprawdzić co jest przyczyną. Wykonując pomiar diagnostyczny otrzymują Państwo raport ze wstępną diagnozą.
pomiary powłok lakierniczych
Z pomiarami powłok lakierniczych mamy najczęściej do czynienia przy sprzedaży bądź zakupie pojazdu, ale nie tylko. Usługa którą Państwu oferujemy jest wykonana rzetelnie z dużą starannością z uwzględnieniem miejsc, które mogą świadczyć o historii ewentualnych uszkodzeń danego pojazdu. Jest to dobry punkt wyjścia do uzyskania i dokładniejszego sprawdzenia przeszłości szkodowej bądź jej wykluczenia. Na życzenie Klienta może powstać raport zawierający pomiary powłok lakierniczych.
Szukaj